Souhlas se zasíláním newsletteru Loono

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NEWSLETTERU LOONO Milý fanoušku Loono,

 

děkujeme Ti za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, díky němuž budeš mít přehled nejen o novinkách v charitativním e-shopu, ale zároveň se dozvíš více o činnosti Loono a našich akcích a plánech.

 

Přihlášením k odběru newsletteru uděluješ spolku Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1599/31, 160 00 Praha 6 (dále také jen “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto Tvé údaje:

 

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa
 • IP adresa.

 

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je Tvůj výslovný souhlas s touto činností udělený zaškrtnutím příslušného pole před odesláním objednávky v e-shopu. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s novinkami ze světa Loono, pozvánkami na akce a informacemi o naší činnosti. Souhlas je svobodný a dobrovolný a je odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžeš kdykoliv odvolat. Stačí jen:

 

 • prokliknout se políčkem “odhlásit” v aktuálním newsletteru na formulář k odhlášení, 
 • zaslat e-mail s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: marketing@loono.cz
 • změnit nastavení svého profilu v případě registrovaného zákazníka.

 

Zpracování Tvých osobních údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany Loono, z.s. jakožto správce osobních údajů a dále našimi dodavateli, kterými jsou (s výhradou dalších poskytovatelů aplikací pro zasílání e-mailů z EU i mimo ni): 

 • Shoptet s.r.o. - správce e-shopu 
 • Mailchimp - nástroj pro e-mail marketing/rozesílání newsletteru.

 

Při zpracování osobních údajů tímto způsobem máš právo:

 • se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o informaci o tom, jaké osobní údaje o Tobě zpracováváme,
 • na přístup a opravu osobních údajů, které zpracováváme,
 • požadovat omezení zpracování,
 • na přenositelnost údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

 

Pokud máš pochybnosti o tom, zda Tvé osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžeš nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména můžeš požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Ve všech záležitostech týkajících se zasílání newsletteru nás můžeš kontaktovat na e-mailové adrese: marketing@loono.czTvé Loono