Souhlas se zasíláním newsletteru Loono

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NEWSLETTERU LOONO Milý fanoušku Loono,

 

děkujeme Ti za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, díky němuž budeš mít přehled nejen o novinkách v charitativním e-shopu, ale zároveň se dozvíš více o naší činnosti, akcích a plánech.

 

Přihlášením se k odběru newsletteru uděluješ spolku Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (dále také jen “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto tvé údaje: e-mailová adresa.

 

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je tvůj výslovný souhlas s touto aktivitou udělený zaškrtnutím příslušného pole na webové stránce e-shopu a následným potvrzením odběru prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem v rámci tzv. double opt-in. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s novinkami z charitativního e-shopu a případně i ze světa Loono, s pozvánkami na akce, výzvami v oblasti fundraisingu a dalšími informacemi o naší činnosti. 

 

Souhlas je svobodný a dobrovolný a je kdykoliv odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžeš odvolat kdykoliv - stačí jen:

  • prokliknout se políčkem “odhlásit” v aktuálním newsletteru na formulář k odhlášení nebo
  • zaslat e-mail s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: marketing@loono.cz.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozesílání newsletteru ve prospěch loono a provoz a správa webu, na němž je e-shop umístěn, probíhá prostřednictvím dodavatele těchto služeb (tj. třetí osoby), kterým je společnost Shoptet, a.s. (IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6) a SmartSelling a.s. (IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno), je tento souhlas v uvedeném rozsahu udělován rovněž ve vztahu k těmto subjektům. Osobní údaje nejsou předávány subjektům mimo EU.

 

Při zpracování osobních údajů dle výše uvedeného máš právo:

  • kdykoliv se na nás obrátit se žádostí o informaci, jaké osobní údaje o tobě v souvislosti s odběrem newsletteru zpracováváme,
  • na přístup a opravu osobních údajů, které zpracováváme,
  • požadovat omezení zpracování,
  • na přenositelnost údajů k jinému správci,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

 

Pokud máš pochybnosti o tom, zda tvé osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžeš nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména můžeš požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Ve všech záležitostech týkajících se zasílání newsletteru nás můžeš kontaktovat na e-mailové adrese: marketing@loono.czTvoje Loono