Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů při nákupu v charitativním e-shopuMilí zákazníci, 

 

abyste si mohli naplno užít náš charitativní e-shop a služby s tím spojené, přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které odesláním objednávky zboží berete na vědomí v následujícím znění.I.

Úvodní informace

 

 1. Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6 je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “loono”).

 

 1. Jakožto správce osobních údajů můžete loono kontaktovat takto:

 

písemně na adrese: Loono, z.s., Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6

nebo

elektronicky prostřednictvím e-mailu: marketing@loono.cz

 

 1. Loono jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli nebo které získal při vyřizování Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy či poskytování služeb, jak je uvedeno níže.

 

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů v loono stanoví typy osobních údajů, které loono shromažďuje, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje loono shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Osobními údaji, které loono zpracovává, jsou:

 

 • jméno a příjmení, adresa (a případně i fakturační či doručovací, je-li třeba), e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje týkající se doručení zásilky (země doručení, způsob dopravy) a potřebné k provedení platebních transakcí (online platba kartou, google pay nebo bankovní převod)* a informace o Vašich nákupech v e-shopu (např. co jste si koupili, jak jste platili atd.),
 • přihlašovací údaje k Vašemu účtu v e-shopu, jste-li registrováni (přihlašovací jméno),
 • anonymizované demografické údaje jako např. jazyk, město, země, pohlaví, věk a anonymizované údaje o Vašich zájmech jakožto uživatele/návštěvníka našeho webu s e-shopem, tj. informace o Vaší online návštěvě webových stránek e-shopu a informace o tom, že kliknete na naše reklamy nebo že si zobrazíte určitý druh zboží**,
 • anonymizovaná IP adresa, typ prohlížeče, operační systém zařízení, tj. informace o zařízeních, ze kterých do e-shopu přistupujete**,
 • jméno, příjmení, e-mail a Vaše hodnocení, tj. informace o veřejném hodnocení Vašeho nákupu v e-shopu prováděné prostřednictvím formuláře na webu e-shopu, poskytnete-li jej na základě formuláře obdrženého po vyřízení objednávky,
 • jméno, příjmení, e-mailová adresa a Váš vzkaz, tj. informace týkající se Vašeho dotazu/vzkazu zaslaného nám prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu e-shopu, využijete-li jej.

 

*Loono nemá k dispozici údaje o Vašich platebních kartách či bankovních účtech (těmi disponuje jen příslušná platební brána či Vaše banka), máme k dispozici jen informaci o tom, že jste využili určitý způsob placení kupní ceny. Pokud máte svou platební kartu uloženou pro urychlení dalších nákupů v našem e-shopu, disponujeme jen anonymizovanými údaji o Vaší kartě (tj. několika prvními a několika posledními číslicemi).

 

**Takto označené informace o Vašem chování na webu e-shopu jsou z důvodu maximálního soukromí anonymizované a není je tedy vůbec možné přiřadit konkrétní osobě.

 

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

 

 • v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění kupní smlouvy uzavírané mezi Vámi a loono a tedy plnění smluvního vztahu,

 

 • v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem loono na poskytování služeb různého druhu v souvislosti se zakoupeným zbožím a výkon marketingových aktivit. Mezi případy, v nichž je použití osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu, patří zejména snaha vyhovět Vašim potřebám jako našich zákazníků, propagace našeho zboží a jeho uvedení na trh, obsluha Vašeho uživatelského účtu, je-li zřízen, vyřízení případných sporů či stížností, snaha porozumět zákazníkům e-shopu a vyvíjet nové produkty v rámci naší nabídky; na základě oprávněného zájmu zpracováváme zejména osobní údaje, které jsou zpracovávány automaticky,

 

 • v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš souhlas se zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

 

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany loono je:

 

 • vyřízení Vaší objednávky zboží v e-shopu a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu vzniknuvšího mezi Vámi a loono na základě kupní smlouvy. Při objednávce zboží jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému vyřízení objednávky a splnění kupní smlouvy - jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa. Odesláním objednávky zboží berete na vědomí, že poskytnutí uvedených osobních údajů je nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy a bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany loono ji splnit. Současně berete na vědomí, že tyto údaje jsou v potřebném rozsahu předávány třetí straně (např. dopravce),
 • vedení evidence zákazníků e-shopu a evidence o prodaném zboží, a to i pro účetní a daňové účely,
 • správa uživatelského účtu registrovaného zákazníka e-shopu,
 • péče o zákazníka (vyřizování stížností či reklamací v souvislosti s kupní smlouvou, vyřizování dotazů týkajících se e-shopu apod.),
 • zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb a zboží,
 • zákaznické hodnocení e-shopu, poskytnete-li jej na základě naší žádosti, 
 • výkon marketingových aktivit ze strany loono (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz, zasílání obchodních sdělení souvisejících s nákupem v našem e-shopu a dotazníků spokojenosti či dalších obdobných aktivit),
 • uplatnění práv a právních nároků (např. v našem smluvním vztahu) a zpracování pro účely kontroly orgánů veřejné moci.

 

 1. Informujeme Vás, že ze strany loono dochází v rámci fungování e-shopu k automatizovanému zpracování údajů, zejména k profilování, kdy zákonným důvodem pro takovouto formu zpracování je oprávněný zájem loono. Tato činnost je vykonávána za účelem zkvalitnění nabídky našich služeb, pro analytické účely aj. Vaším právem je mj. nebýt předmětem takovéto činnosti. Přejete-li si toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: marketing@loono.cz

 

 1. Loono používá v rámci fungování webu, na němž je umístěn e-shop a za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Cookies jako malé textové soubory vznikají navštívením každé webové stránky a využívají se jako standardní nástroje pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Díky nim dokážeme odlišit - nikoliv identifikovat - jednotlivé návštěvníky našeho e-shopu a přizpůsobit jeho obsah preferencím daného uživatele.
Na webu našeho e-shopu používáme tyto cookies:

 

 1. technické - slouží ke správné funkci a chodu e-shopu (např. k vytvoření uživatelského profilu registrovaného zákazníka, k ukládání zboží do košíku apod.); bez těchto cookies by e-shop nemohl fungovat,

 

 1. funkční cookies - slouží k uživatelsky příjemnější obsluze e-shopu (např. slouží k tomu, abyste se nemuseli stále přihlašovat ke svému účtu nebo k tomu abyste si vždy nově nemuseli nastavovat své preference - např. jazyk); používání těchto cookies není nezbytné, ale zpříjemní a ulehčí Vám návštěvu našeho e-shopu,

 

 1. analytické cookies - nám pomáhají vylepšit služby a fungování našeho e-shopu; takto shromažďované cookies jsou anonymizovány a nelze je tedy přiřadit ke konkrétnímu uživateli/osobě. V našem e-shopu pracujeme pouze s anonymizovanými cookies a není tedy možné zjistit, jak se konkrétní uživatel na webu e-shopu choval (např. jaké zboží navštívil, co si prohlížel atd.).

 

Poznatky získané na základě fungování cookies používáme zejména za účelem zlepšení zážitku z nakupování v našem e-shopu a za účelem lepšího pochopení způsobu používání našeho e-shopu ze strany zákazníků. Takto získané informace užíváme pro marketingové a reklamní účely (např. zobrazování relevantní reklamy).

 

Použití tzv. technických cookies je podmínkou fungování webu, na němž je provozován náš e-shop. Použití tzv. analytických a funkčních cookies můžete vyloučit, resp. nejste povinni přijmout. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout/odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies apod. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebude možné užívat web, na němž je umístěn náš e-shop, uživatelsky komfortním způsobem.III.

Doba uchovávání osobních údajů

 

 1. Loono jakožto správce uchovává osobní údaje:

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a loono a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu při současném respektování doby stanovené právními předpisy (např. u daňových dokladů se jedná o dobu min. 10 let), 

 

 • zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu pěti let, 

 

 • do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, nejdéle však po dobu pěti let.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů loono Vaše osobní údaje vymaže.IV.

Příjemci osobních údajů - subdodavatelé správce

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž loono osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však loono sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch loono. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

 

 • osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy (kupř. poskytovatel poštovních služeb či jiný dopravce, poskytovatel platebních a bankovních služeb, účetní společnost poskytující služby správci),

 

 • osoby zajišťující provoz e-shopu a poskytující další služby s tím spojené (Shoptet, Darujme),

 

 • osoby zajišťující marketingové služby, jejich nastavení a optimalizaci (Mailchimp, Google).

 

 1. Loono upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) - např. službě Mailchimp v USA. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.V.

Zabezpečení osobních údajů

 

 1. Loono prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.

 

 1. Loono přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy se zabezpečeným a omezeným přístupem. Komunikace mezi Vámi a loono v prostředí e-shopu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu či osoby, s nimiž správce uzavřel odpovídající smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

 1. Zabezpečení hesel k uživatelským účtům: Vaše hesla v našem systému vůbec nemáme a nezpracováváme je jako osobní údaj v naší databázi. VI.

Vaše práva

 

 1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR - pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás loono má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

 

 1. právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má loono k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,

 

 1. právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR - používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má loono, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,

 

 1. právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR - je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a loono nemá další důvod je používat),

 

 1. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání loono zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem loono a pokud převáží Váš zájem, pak loono na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě loono přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

 

 1. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,

 

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Současně, ač loono vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, jimž se vždy pokusí vyhovět v maximální možné míře, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z objednávkového formuláře e-shopu berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v loono a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

 

 1. Loono si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v loono bude vždy uvedena na internetových stránkách e-shopu.

 

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2019.